Najvolonteri

Kip „Vedran“ se svake godine dodjeljuje naj volonteru na Festivalu jednakih mogućnosti kao prijelazni trofej za vrijedan volonterski rad i izniman doprinos u organizaciji ove manifestacije. Kip je oblikovao akademski kipar Vlatko Šagud 2016. godine, na spomen pokojnog Vedrana Bouše – naivnog slikara apstraktnog ekspresionizma razigranog kolorita. Odluku o naj volonteru donose kolege volonteri – članovi organizacijske strukture F=M-a.

Vedran Bouša (7.12.1955. – 17.5.2007.) pokojni naivni slikar iz Zagreba rođen je s teškim cerebralnim oštećenjem i s nerazumljivim govorom. Bio je vedre naravi i vedrina je bila sastavni dio njegova imena.

Slikati je počeo 1990. u rehabilitacijskom tretmanu i za života je naslikao preko 700 slika apstraktnog ekspresionizma razigranog kolorita.

Slikao je glavom, pomoću remena pričvršćenog na glavu na kojemu se nalazio držač kista. Slikanjem je komunicirao sa svijetom i bojama izražavao svoje osjećaje. Najčešće je koristio tempere ali je slikao i uljanim bojama. Kako bi pobijedio svoju nemoć, Vedran se upustio u avanturu stvaranja obojenih svjetova čudesne životne energije kojom zrače njegove slike. Vedranova djela svjedoče hrabrost u nemoći, upornost u sposobnosti i doprinos životu spoznajom mogućnosti svijeta mašte. Izlagao je na 3 samostalne i 40 skupnih izložbi.

18. F=M 2019.

Martina Brtan je studentica socijalnog rada i na F=M-u volontira od 2015. godine obavljajući dužnost logističarke.

17. F=M 2018.

Marko Hirtz najvolonter 2018.

Marko Hirtz je završio studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Na F=M-u je volontirao 2015.-2017. obavljajući redarsku dužnost.

16. F=M 2017.

Lucci Varenina najvolonterka 2017.

Lucci Varenina je studentica socijalnog rada i na F=M-u volontira od 2016. godine. Sada je članica organizacijske strukture F=M-a gdje obavlja dužnost domaćina.

15. F=M 2016.

Ivona Cvetko najvolonterka 2016.

Ivona Cvetko je studentica socijalnog rada i na F=M-u volontira od 2015. godine. Članica je organizacijske strukture F=M-a gdje obavlja odgovornu dužnost voditeljice volontera.