edukacija-volontera

Poziv prijavljenim volonterima na edukaciju i pripremu za rad na 17. F=M-u

Prijavljene volontere pozivamo na obveznu edukaciju i pripremu za rad na 17. F=M-u, koja će se održavati srijedom na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), Unska 3, dvorana B4 (u predvorju desno pa prvim hodnikom lijevo) po sljedećem:

  1. EDUKACIJA, 9. svibnja 2018. od 16:00 do 21:00 sat;
  2. EDUKACIJA, 16. svibnja 2018. od 16:00 do 21:00 sat.

Pohađati treba obje edukacije.

Kriteriji za ocjenjivanje osposobljenosti volontera za rad su sljedeći:

  • prisustvovanjem edukaciji ostvaruje se po jedan (1) bod za svako predavanje-vježbu (maksimalno 2 boda);
  • za rad na F=M-u ostvaruje se po 1 bod za svaki dan volontiranja (maksimalno 3 boda).

Osim bodovanja prisutnosti, uspješnost volontiranja se ocjenjuje stupnjem angažiranosti i kvalitetom obavljenih poslova:

  • 0 – 60% nedovoljan (1)
  • 61 – 70% dovoljan (2)
  • 71 – 80% dobar (3)
  • 81 – 90% vrlo dobar (4)
  • 91 – 100% odličan (5)

Za ishođenje potvrde o volontiranju, potrebno je prikupiti najmanje 4 boda i vrlo dobru (4) ocjenu rada, ili 5 bodova i dobru (3) ocjenu rada.

Marko

Volontira na F=M-u od 2014.